SÄÄ
Sää nyt
°
m/s
  ° m/s
Sääsivulle »
#
la 20.5.2017 klo 09:30 0

Uusi sukupolvi sai uudet keinut - monessa pihassa keinut odottavat uusimista

Monessa taloyhtiössä leikkipaikkojen kunto ei täytä nykyvaatimuksia.
Silja Aitoaho Jarmo Kontiainen, kuvat

Asunto-osakeyhtiö Suvantokulmassa havahduttiin syksyllä siihen tosiasiaan, että 1950-luvulla valmistuneiden talojen pihassa ahkerassa käytössä olleet keinu ja kiipeilyteline olivat lähes alkuperäisessä kunnossa.

Isännöitsijän aloitteesta leikkialueen kuntoa ja turvallisuutta ryhdyttiin selvittämään, kun pihassa tehtiin muitakin muutostöitä.

– Ensimmäinen askel oli tilata selvitys leikkivälineiden kuntotarkastuksiin erikoistuneelta yritykseltä, kertoo isännöitsijä Jussi Suomela.

Selvityksessä ilmeni, että vanha kiipeilyteline ei ollut nykyvaatimusten mukainen. Koko teline oli puutteellisesti kiinnitetty ja rakenteessa ilmeni muitakin vaaranpaikkoja: alin askelma oli liian alhaalla ja siten liian pienten lasten ylettyvillä.

Telineen yläosassa taas piili riski sille, että telineessä kiipeilevän jalka tai käsi voisi jäädä puristuksiin rimojen väliin.

Puhtaita papereita ei saanut vanha keinukaan, johon sentään oli jo aiemmin vaihdettu uudet istuinosat. Keinun ympäriltä puuttui nykyvaatimusten mukainen turva-alusta.

Oululainen Suvantokulma on leikkivälineiden kunnon osalta varsin tyypillinen suomalainen taloyhtiö.

Varsinkin vanhojen kerrostalojen keinut ja muut leikkivälineet ovat hyvin usein huonokuntoisia eivätkä täytä nykyajan turvallisuusvaatimuksia, sanoo Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin ylitarkastaja Jaakko Laitinen. Myös leikkipaikkojen huolto ja ylläpito on usein puutteellista.

Suurimpana syynä puutteisiin Laitinen pitää sitä, että monessa taloyhtiössä vastuukysymykset eivät ole tiedossa.

– Kuluttajaturvallisuuslain mukaan taloyhtiön on huolehdittava siitä, että sen pihalla olevan leikkipaikan käytöstä ei aiheudu vaaraa ja että leikkivälineet ovat turvallisia. Vastuu kuuluu taloyhtiön hallitukselle, Laitinen sanoo.

Leikkipaikka on pidettävä kunnossa, vaikka talossa ei asuisi lapsia. Taloyhtiön vastuulla on myös huolehtia laitteiden riittävästä huollosta, kunnossapidosta ja säännöllisistä tarkastuksista.

Tietämättömyyden ohella yksi syy leikkipaikkojen puutteelliseen kuntoon on yksinkertaisesti raha, arvioi Suomen kiinteistöliiton lakimies, varatuomari Kaisu Terkki.

Leikkipaikkojen uusiminen maksaa helposti tuhansia euroja.

– Laadukas, kotimaisen valmistajan peruskeinu, hiekkalaatikko ja jousieläin valmiiksi asennettuna maksaa arvonlisäveroineen noin 5 000 euroa, sanoo leikkipaikkojen suunnittelijoita ja tarkastajia kouluttavan ja sertifioivan Safe to Play Oy:n toimitusjohtaja Esa Junttila.

Isännöitsijä Jussi Suomelan mukaan monessa taloyhtiöissä ei löydy halukkuutta tällaisten summien maksamiseen. Huonokuntoiseksi osoittautuneet leikkivälineet vain poistetaan sen sijaan, että niitä ryhdyttäisiin uusimaan.

Suvantokulman asukkaat eivät halunneet poistaa leikkivälineitä, sillä niiden katsottiin lisäävän pihan viihtyisyyttä.

Sen sijaan, että kiipeilytelineet ja keinut olisi korvattu uusilla, päätettiin selvittää, olisiko vanhat, mutta visuaalisesti silmää miellyttävät välineet mahdollista päivittää nykymääräysten mukaiseksi, kertoo talossa perheineen asuva Teemu Palokangas.

Lopulta vanha kiipeilyteline päädyttiin korjaamaan talkoovoimin poistamalla telineen alimmat askelmat ja hitsaamalla tarvittavat lisäosat telineen yläosiin. Taloyhtiöstä löytyivät hommaan tarvittavat välineet ja taito. Hintaa korjauksille tuli muutamia kymmeniä euroja.

Vaikka joistain vanhoista leikkivälineistä voidaan saada turvallisia korjaamalla, on niiden täytettävä kaikki nykyvaatimukset, eikä niitä siksi saa välttämättä korjata sellaiseksi kuin ne olivat aiemmin. Aina vanhan korjaaminen ei edes ole mahdollista.

Tästä syystä Suvantokulman pihalla komeilee nyt kokonaan uusi keinu, jonka väritys ja muotokieli saatiin kuitenkin istumaan vanhan pihapiirin henkeen sopivaksi.

Vastuut

Taloyhtiö vastaa turvallisuudesta

Taloyhtiö on vastuussa sen pihalla olevan leikkipaikan ja leikkivälineiden turvallisuudesta. Käytännössä kaikki vastuu taloyhtiössä on hallituksella.

Isännöitsijän tulee kertoa vastuukysymyksistä taloyhtiön hallitukselle ja tarvittaessa järjestää leikkipaikkojen kuntotarkastukset ja huolto.

Taloyhtiön leikkipaikka on kuluttajaturvallisuuslain mukaan julkinen kuluttajapalvelu, joten sinne hankittavien leikkivälineiden tulee olla EN 1176 -turvallisuusstandardin mukaisia. Kotikäyttöön tarkoitetut EN 71 -standardin mukaiset lelut eivät ole sallittuja.

Turvallisuusvaatimus koskee myös vanhoja leikkivälineitä. Jos leikkivälineet ovat hyväkuntoiset ja täyttävät turvallisuusvaatimukset, niiden käyttöä voidaan jatkaa.

Leikkivälineiden kunto pitää tarkastaa riittävän usein. Keväisin tulisi tehdä perusteellinen vuositarkastus ja silmämääräisiä tarkastuksia vielä useammin.

Tyypillisiä puutteita taloyhtiöiden leikkipaikoilla ovat rikkinäiset ja ruosteiset keinut ja niiden alta puuttuvat iskua vaimentavat alustat.

Leikkikentän ja välineiden rakenteellisesta turvallisuudesta ja huolloista pitää huolehtia koko elinkaaren ajan. Leikkialue on osa pihaa, joten turvallinen leikki alueen ympäristössäkin on huomioitava.

Lähde: Tukes, Propertit Oy, Safe to Play Oy

”Turvallisuusvaatimus koskee myös vanhoja leikkivälineitä. Jos leikkivälineet ovat hyväkuntoiset ja täyttävät turvallisuusvaatimukset, niiden käyttöä voidaan jatkaa. ”

Julkaisemme kommentit tarkistuksen jälkeen nimimerkillä tai nimellä. Käytämme nimimerkkiä, mikäli se on syötetty. Tarvitsemme nimen toimituksen käyttöön kommentin julkaisemiseksi.


Kommentit

LOUNASTORI
Lounaspaikat tänään

FINGERPORI

Fingerpori