keskiviikko 20.6.2018 | 03:20
SÄÄ
Sää nyt
°
m/s
  ° m/s
Sääsivulle »
#
ma 19.6.2017 klo 19:54 0

Riipan pohjavesialueen geologisen rakenteen selvitys valmistui

Geologian tutkimuskeskus on tehnyt Kälviän Vesiosuuskunnan ja Etelä-Pohjanmaan ely-keskuksen kanssa geologisen rakenneselvityksen Riipan pohjavesialueella Kälviällä.

Aluetta on tutkittu aiemminkin, mutta ei vastaavalla tarkkuudella kuin nyt. Käytännössä saatiin lisätietoa siitä, missä harjun varsinainen ydin sijaitsee.

– Harjun rakennetta haluttiin selvittää tarkemmin. Selvitys tehtiin tiedon lisäämiseksi, ja se vahvisti aiempia käsityksiä pohjaveden muodostumisalueesta, vesiosuuskunnan toimitusjohtaja Hannu Isokangas taustoittaa.

Isokangas näkee, että selvitys on merkittävä myös onnettomuustilanteessa toimimisen kannalta: tärkeä pohjavesialue sijoittuu Kajaanintien ja rautatien väliin eikä sitä suojattu kaksoisraidetta rakennettaessa ja rataa kunnostettaessa.

Vesi kälviäläisten tarpeisiin toimitetaan Riipan lisäksi Viirrekankaalta.

Tutkimuksessa selvitettiin pohjavesialueen kallionpinnan korkokuvaa, pohjavedenpinnan tasoa ja virtaussuuntia, pohjavesialuerajauksia sekä harjumuodostuman syntyvaiheita ja maaperäkerrostumien rakenteen ja aineksen vaihtelua.

Arvioitu muodostuvan pohjaveden määrä on 2 000 kuutiota vuorokaudessa eli tavanomainen.

Muodostuman luoteispäässä sijaitsevan vesiosuuskunnan vedenottamon keskimääräinen ottomäärä on 1 000 kuutiota vuorokaudessa. Jos vedenottoa halutaan lisätä nykyisestä, ottoa tulee hajauttaa.

Tutkimustulosten perusteella ehdotetaan mahdollisia vedenottotutkimuksia rautatien kaakkoispuolelle.

Myös pohjavesialueen rajauksiin ehdotetaan muutoksia alueen koillis-, lounais- ja luoteisrajalla.

– Pohjavesialueiden luokituksia tarkistetaan parhaillaan, ja rakenneselvityksiä tehdään tärkeimmillä pohjavesialueilla. Riipan alueen maanomistajien osalta rajaukset tulevat kuultaviksi todennäköisesti ensi vuonna. Asia koskettaa alle kymmentä maanomistajaa, kertoo Etelä-Pohjanmaan elyn ylitarkastaja Anne Petäjä-Ronkainen.

Koska Riipan osalta rajaukset koskettavat vain muutamaa maanomistajaa, Petäjä-Ronkaisen mukaan ely ottanee heihin suoraan yhteyttä.

Julkaisemme kommentit tarkistuksen jälkeen nimimerkillä tai nimellä. Käytämme nimimerkkiä, mikäli se on syötetty. Tarvitsemme nimen toimituksen käyttöön kommentin julkaisemiseksi.


Kommentit

LOUNASTORI
Lounaspaikat tänään

FINGERPORI

Fingerpori